23.07.2012 09:36

Zpravodajství k novele horního zákona

ČERVENEC 2012

Organizační výbor PS mě určil zpravodajem vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Tzv. malá novela horního zákona je připravena na základě úkolu vyplývajícího z Programového prohlášení vlády ČR a v podstatě obsahuje pouze zrušení možnosti státu uplatnit právo veta na využití výhradních ložisek nerostů z důvodu převažujícího veřejného zájmu a zrušení možnosti vyvlastnění nebo dalších omezení vlastnických práv majitelů nemovitostí dotčených využíváním těchto ložisek. (Současně začíná Ministerstvo průmyslu a obchodu připravovat tzv. velkou novelu horního zákona, která by měla zajistit to, že stát nebude rezignovat na možnost přístupu ke strategickým surovinám, tedy zejména k uhlí, protože jako národní energetické bohatství by stát měl být schopen v situaci, kdy pro svou energetickou koncepci potřebuje tento nerost, se k němu dostat. V té nové tzv. velké novele horního zákona by měly být definovány podmínky, za kterých by toto bylo umožněno).

Návrh zákona (sněmovní tisk č. 731) byl v prvním čtení projednán sněmovnou dne 10. července 2012 a byl přikázán k dalšímu projednání hospodářskému výboru a výboru pro životní prostředí.

Tisknout


Kalendář

Květen 2018
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

« Duben 2018 Červen 2018 »

Kontakt

Jan Čechlovský

Kontaktní místo:
Městský úřad Chrudim
Resselovo nám. 77

Tel.: 469 657 145


neuvolněný místostarosta Chrudimi,
bývalý starosta a poslanec