21.06.2012 12:01

Změny ve stavebním zákoně podpoří ekonomický růst

Poslanci na svém jednání dne 15. června 2012 schválili rozsáhlou novelu stavebního zákona. Podle zpravodaje a poslance ODS Jaroslava Krupky tento zákon zakotvuje po mnoha dílčích novelizacích skutečně koncepční změny v územním plánování a stavebním řízení, které zjednoduší a zrychlí proces povolání staveb.

„V době ekonomické recese je třeba maximálně omezovat zbytečnou státní regulaci a administrativu a nedusit sektory ekonomiky, které přispívají k vyšší zaměstnanosti a konkurenceschopnosti. Tímto směrem jde právě schválená novela o územním plánování a stavebním řádu. Výrazně zjednodušuje administrativu spojenou s územním a stavebním řízením a ruší zbytečná omezení, s nimiž se doposud potýkala samospráva i běžní občané,“ uvedl Jaroslav Krupka.

Za jednu z nejvýznamnějších změn považuje urychlení zpracování územních plánů. „Pokud chce obec například budovat nové komunikace, doba potřebná pro zpracování územních plánů se oproti dnešku zkrátí až o 3,5 roku. Obcím uleví i to, že budování veřejné technické infrastruktury nebude napříště vyžadovat stavební povolení,“ uvádí konkrétní příklady poslanec Krupka. „Obdobně novela přináší změnu v působnosti pro umisťování stavby pro přenos elektřiny, zařízení pro přepravu plynu, staveb pro uskladňování plynu nebo výrobny elektřiny o celkovém instalovaném elektrickém výkonu 100 MW a více. U těchto staveb bude nově vydávat územní rozhodnutí Ministerstvo pro místní rozvoj.“
Zákon dále rozšiřuje okruh staveb, které nevyžadují ani územní, ani stavební rozhodnutí. „Podle nového zákona tak lidé nebudou muset běhat na stavební úřady kvůli každé drobné stavební úpravě. Vyloučeny z povinnosti získat povolení budou konkrétně stavby do určité velikosti na pozemcích u rodinných domů. Stejně tak zákon říká, že stavební povolení ani ohlášení nevyžaduje například zavedení přípojky elektřiny bez ohledu na její délku, postačí pouze umístění,“ říká Jaroslav Krupka.

Nejvíce diskuzí vyvolala nová úprava zapojení občanských iniciativ do procesu územního a stavebního řízení a posuzování vlivu staveb na životní prostředí. Občanské sdružení je a bude účastníkem územního řízení, jeho postavení se novelou nijak nemění. Novela upřesňuje postavení občanského sdružení ve stavebním řízení a zavádí možnost jeho účasti v řízení o dodatečném povolení „černé“ stavby.
„Výslednou podobu těchto bodů lze považovat za rozumný kompromis. Naším cílem nikdy nebylo vylučovat veřejnost z řízení při povolování staveb, zejména v počátečních stádiích rozhodování. Zároveň ale považujeme za nepřípustné, aby účelově vzniklá občanská sdružení bojkotovala stavby veřejné a dopravní infrastruktury. Zcela jistě bude toto předmětem dalšího jednání,“ dodal Krupka.

Tisknout


Kalendář

Březen 2019
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

« Únor 2019 Duben 2019 »

Kontakt

Jan Čechlovský

Kontaktní místo:
Městský úřad Chrudim
Resselovo nám. 77

Tel.: 469 657 145


neuvolněný místostarosta Chrudimi,
bývalý starosta a poslanec