21.06.2013 18:39

U pěstounů už žije o pětinu víc dětí než loni

Více než osm stovek dětí už našlo v prvních pěti měsících letošního roku náhradní rodinu. Místo pracovníků v ústavních zařízeních se o ně starají pěstouni. Umožnit dětem život v rodinném prostředí pomohla novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí, kterou vypracovalo ministerstvo práce a sociálních věcí a platí od letoška. Díky ní je v České republice dnes už téměř deset tisíc rodin pěstounů a poručníků a domov získalo více než dvanáct tisíc dětí. Za péči o svěřené děti dostávají pěstouni od Úřadu práce ČR nově mzdu a mají nárok také na speciální služby.

„Rodina a rodinné vztahy jsou velmi důležité pro výchovu a vývoj každého dítěte,“ říká ministryně práce a sociálních věcí Ludmila Müllerová (TOP 09) a dodává: „Česká republika rozhodně potřebuje takové zákony, které respektují praktický život a také myslí na rodinu a ochranu dětí.“

Děti v pěstounské péči

Pěstounských rodin přibývá právě díky novele zákona o sociálně-právní ochraně dětí. Letos v květnu tak MPSV evidovalo celkem 9 437 lidí, kteří dostávali odměnu pěstouna. V praxi je pěstounů a poručníků ještě více, ne všichni totiž dostávají od Úřadu práce ČR tuto mzdu - týká se to například některých pěstounů-prarodičů. Pro úplnost: Loni bylo celkem 9 000 pěstounů a poručníků, v roce 2011 pak 8 300.

Přibývá také rodin, které vykonávají pěstounskou péči na přechodnou dobu. Zatímco na začátku roku 2012 jich bylo pouze 8, dnes je to už 74 rodin a zhruba stejný počet rodin se na tuto službu péče o dítě připravuje.

V pěstounské a poručnické péči žilo v roce 2011 celkem 10 200 dětí, v současné době to je už 12 358. Náhradní rodinu loni našlo 1 507 dětí, letos do konce května 794 dětí v dlouhodobé pěstounské péči a dalších několik desítek prostřednictvím pěstounské péče na přechodnou dobu. Oproti loňskému roku jde o nárůst o 25 %. V ústavních zařízeních stále žije kolem 10 000 dětí, jejich počet však postupně klesá.

Služby pro pěstounské rodiny

Aby se počet dětí v ústavu ještě snížil, je třeba systematicky pracovat s původní rodinou a rozvíjet náhradní rodinnou péči včetně souvisejících služeb. Jedná se například o odbornou a terapeutickou pomoc, odlehčovací služby či doprovázení při zajišťování kontaktu dítěte s původní rodinou.

Rozsah servisu pro pěstouny upravuje dohoda o výkonu pěstounské péče. Uzavírá se s obcí s rozšířenou působnosti, krajským úřadem, obecním úřadem nebo s tzv. pověřenou osobou, tedy příspěvkovou či nestátní neziskovou organizací, která má zvláštní pověření vydávané krajským úřadem.

Na každou dohodu dostávají poskytovatelé služeb státní příspěvek na výkon pěstounské péče ve výši 48 000 Kč ročně. MPSV má na tuto oblast letos v rozpočtu celkem 250 milionů Kč. Dříve se poskytovaly dotace, bylo na ně cca 30 – 40 milionů Kč ročně.

Další informace o pěstounství

Pokud se lidé chtějí stát pěstouny, je třeba se obrátit na příslušnou obec s rozšířenou působností a požádat o zařazení do příslušné evidence. Detailní informace jsou také na webu jednotlivých krajských úřadů či stránkách MPSV na adrese www.mpsv.cz. Rovněž je možné kontaktovat nestátní neziskové organizace, jako třeba Asociaci náhradních rodin, Sdružení pěstounských rodin, Amalthea, Rozum a cit, Středisko náhradní rodinné péče a další.

Detailní informace k pěstounské péči najdete v publikaci „Dávky pěstounské péče 2013“. Vydalo ji MPSV a je na adrese: http://www.mpsv.cz/files/clanky/14866/davky_2013.pdf.


Štěpánka Filipová, tisková mluvčí MPSV
V Praze dne 21. června 2013

Tisknout


Kalendář

Leden 2019
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

« Prosinec 2018 Únor 2019 »

Kontakt

Jan Čechlovský

Kontaktní místo:
Městský úřad Chrudim
Resselovo nám. 77

Tel.: 469 657 145


neuvolněný místostarosta Chrudimi,
bývalý starosta a poslanec