03.07.2013 18:54

Rekonstrukce ulice Na Sádkách ukončena

Rekonstrukce ulice Na Sádkách v Chrudimi probíhala ve dvou etapách, a to od května 2012 do konce června 2013, a navázala na vybudovanou kanalizaci a plyn. V roce 2012 byla zrekonstruována opěrná zeď náhonu, vybudovány nové přístupy k vodě, vyčištěno dno náhonu a přes náhon byly vybudovány nové lávky k nemovitostem. Odstraněn byl původní asfaltový kryt vozovky a provedena přeložka vedení Telefónicy O2. Ve 2. etapě byly položeny konstrukční vrstvy komunikací a chodníků, instalováno nové veřejné osvětlení, zábradlí na opěrné zdi náhonu, nové stavidlo u č.p.111 („Katovny“), vybudováno máchadlo a osazeno pítko.

Modulace dna náhonu pomocí jesepů z drobných kamenů a valounů a brodů z ostrohranných kamenů spočívá v přenášení vodního toku z jedné strany na druhou způsobem blížícím se přírodnímu toku, s tůněmi pro úkryt ryb. Od Vodárenského náměstí je použita pro kryt komunikace mozaiková žulová dlažba, pro zamezení vjezdu vozidel je osazena dvěma zahrazovacími sloupky, tím dochází ke zklidnění celé ulice. V části předpokládaného pojezdu vozidel je kryt proveden ze žulové dlažby o rozměru 8x10 cm s prvky dlažby 8x20 cm, který estetický dojem umocňuje. Plochy pro chodce jsou dlážděny mozikovou zámkovou dlažbou. Od křižovatky s ulicí Koželužská u č.p. 559, kde žulová dlažba končí, se nově zrekonstruovala asfaltobetonovým krytem část ulice Koželužská, vybudovala se 4 parkovací místa z betonové zámkové dlažby a chodník ze zámkové dlažby. Kolem č.p. 129 a malého náměstíčka s pítkem je provedena dlažba ze žulových odseků, dokládající historičnost tohoto území. Zajímavostí je, že při hloubení komunikace u č.p. 129 byly nalezeny cca 3 m2 ucelené původní valounové dlažby asi z 19. stol. Tyto valouny jsou nyní osazeny v kruhu kolem pítka, čímž historická část graduje. Pítko a veřejné osvětlení zosobňuje moderní jednoduchý design a tím nenásilnou formou podtrhuje střet dnešní doby v historickém území. Za povšimnutí stojí také pískovcové máchadlo s původní očištěnou základovou deskou hned naproti pítku přes náhon - precizní zpracování a vybudování netřeba zdůrazňovat. Z pískovce jsou provedeny také všechny přístupy k vodě.

„Ten, kdo pamatuje ulici Na Sádkách posledních let, bude mile překvapen. Tato lokalita rozhodně stojí za malou procházku,“ uvedl starosta Petr Řezníček.

Celá rekonstrukce stála 13 670 000 Kč vč. DPH.

Chrudim, 3. července 2013

Tisknout


Kalendář

Březen 2019
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

« Únor 2019 Duben 2019 »

Kontakt

Jan Čechlovský

Kontaktní místo:
Městský úřad Chrudim
Resselovo nám. 77

Tel.: 469 657 145


neuvolněný místostarosta Chrudimi,
bývalý starosta a poslanec