30.06.2012 16:27

Pozměňovací návrh ke stavebnímu zákonu

ČERVEN 2012

Byl jsem předkladatelem pozměňovacího návrhu k výše zmíněnému zákonu.

Předkládaný návrh řešil problém se zvýšenými finančními náklady spojenými s výstavbou veřejně prospěšné infrastruktury a rozšiřováním podnikatelských aktivit, a to problém spojený s aktuální výší odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu, která se v roce 2010 podstatně zvýšila.

Aktuální výše poplatku totiž vyvolává řadu konkrétních negativních důsledků, například omezuje investiční výstavbu, výstavbu potřebné veřejně prospěšné infrastruktury, atd., navíc současná úprava je nefunkční i z hlediska naplňování veřejných rozpočtů.

Předkládaný návrh zahrnoval výstavbu infrastruktury mezi případy, pro které nejsou předepisovány odvody nebo jsou sníženy odvody za trvale odnímanou půdu, a to konkrétně u:
- staveb pro dopravu
- staveb pro energetiku, plynárenství a teplárenství
- průmyslových zón

Předložený návrh nakonec poslanecká sněmovna ve třetím čtení stavebního zákona odmítla. Jedním z hlavním důvodů negativního stanoviska byla obava, že by se mohlo jednat o tzv. přílepek k zákonu, čímž by mohla být ohrožena i samotná připravená novela stavebního zákona.
Problematika odvodů za odnětí půdy ze ZPF by tak měla být nyní řešena v komplexní novele zákona o ochraně zemědělského půdního fondu, kterou aktuálně připravuje Ministerstvo životního prostředí a kterou by se měli poslanci zabývat na podzim 2012.

Tisknout


Kalendář

Září 2018
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

« Srpen 2018 Říjen 2018 »

Kontakt

Jan Čechlovský

Kontaktní místo:
Městský úřad Chrudim
Resselovo nám. 77

Tel.: 469 657 145


neuvolněný místostarosta Chrudimi,
bývalý starosta a poslanec