30.06.2012 16:31

Pozměňovací návrh k zákonu o sociálně právní ochraně dětí

ČERVEN 2012

Byl jsem předkladatelem komplexního pozměňovacího návrhu k výše zmíněnému zákonu, který poslanecké sněmovně svým usnesením doporučil v květnu Výbor pro sociální politiku.

Komplexní návrh obsahuje několik desítek dílčích pozměňovacích návrhů, proto zmíním ty nejdůležitější:
- navrhuje posunout účinnost zákona z 1. 7. 2012 na 1. 1. 2013
- navrhuje zlepšit podmínky pro odměňování pěstounů – prarodičů
- navrhuje nově systémové řešení financování podpory pěstounské péče, neboli v překladu příspěvku na služby, a to ve výši 48 tisíc ročně
- stanovuje, že odměna pěstouna se považuje za příjem ze závislé činnost, tedy opět v překladu – není to sociální dávka, ale legitimní plat
- upřesňuje podmínky pěstounské péče na přechodnou dobu (zdůrazněno, že maximálně na rok) a osob v evidenci, aby se v maximální možné míře zabránilo jejímu zneužívání
- navrhuje umožnit svěřovat děti do předpěstounské nebo předadopční péče i z pěstounské péče na přechodnou dobu (což bylo dosud možné pouze z ústavních zařízení nebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (tzv. ZDVOPy))
- navrhuje zvýšit počty dětí v tzv. ZDVOPech a upravuje pobyt dětí v těchto typech zařízení
- upravuje výši státního příspěvku na tzv. ZDVOPy a zpřesňuje úprava výplaty
- zavádí nový typ dávky, a to příspěvek při ukončení pěstounské péče (analogicky k příspěvku při odhodu z ústavní péče)
- narovnává výši příspěvku na úhradu potřeb dítěte podle aktuální výše životního minima
A řadu dalších a dalších …

Kromě tohoto komplexního návrhu jsem byl předkladatelem dalších dvou drobných pozměňovacích návrhů k témuž zákonu.

Novelu zákona o sociálně právní ochraně dětí včetně výše zmiňovaných pozměňovacích návrhů schválila poslanecká sněmovna v červnu 2012.

Tisknout


Kalendář

Únor 2019
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      

« Leden 2019 Březen 2019 »

Kontakt

Jan Čechlovský

Kontaktní místo:
Městský úřad Chrudim
Resselovo nám. 77

Tel.: 469 657 145


neuvolněný místostarosta Chrudimi,
bývalý starosta a poslanec