21.12.2012 14:48

Pozměňovací návrh k zákonu o platu představitelů státní moci

Pozměňovací návrh v souvislosti s vládním návrhem zákona o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu

PROSINEC 2012

Byl předkladatelem pozměňovacího návrhu k výše zmíněnému zákonu.

Návrh spočíval ve změně souvisejícího zákona o pojistném na sociální zabezpečení ve smyslu, že se z náhrad představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců nebude platit sociální a zdravotní pojištění.

Předkládaný návrh ve stejném znění projednával před jeho předložením v PS sněmovní rozpočtový výbor, ale nepřijal k němu žádné usnesení.
Důvodem předložení bylo, že vzhledem k charakteru náhrad výdajů (vynakládaných na reprezentaci a na dopravu vlastním vozidlem nebo jiným dopravním prostředkem z místa trvalého pobytu do místa sídla komor Parlamentu) a účelu jejich použití je jejich zdanění a s tím související odvody na pojistné na sociální zabezpečení a na zdravotní pojištění ne zcela systémové a v určitém rozporu s koncepcí zdaňování příjmů. Institut náhrad totiž slouží k pokrytí předem definovaných výdajů. S ohledem na závazek obsažený v Koaliční smlouvě uzavřené dne 10. dubna 2012, jehož obsahem bylo, že poslanecké náhrady budou podléhat zdanění, se navrhuje, aby byly zrušeny pouze odvody na pojistné na sociální zabezpečení a na zdravotní pojištění z uvedených náhrad. Touto změnou se rovněž snižují výdaje kapitol, jichž se odvod pojistného z náhrad týká.

Pozměňovací návrh schválila poslanecká sněmovna na své 49. schůzi v prosinci 2012.

Tisknout


Kalendář

Září 2018
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

« Srpen 2018 Říjen 2018 »

Kontakt

Jan Čechlovský

Kontaktní místo:
Městský úřad Chrudim
Resselovo nám. 77

Tel.: 469 657 145


neuvolněný místostarosta Chrudimi,
bývalý starosta a poslanec