21.12.2011 18:14

Pozměňovací návrh k vládnímu návrhu rozpočtu SFDI na rok 2012

Pozměňovací návrh k vládnímu návrhu rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2012

PROSINEC 2011

Byl jsem předkladatelem jednoho pozměňovacího návrhu k výše zmíněnému návrhu rozpočtu.

Pozměňovací návrh spočíval v navýšení položky č. 37 – Chrudim, obchvat Medlešice – MÚK s I/17 v tabulce „Indikativní rozpis globálních položek na přípravu a zabezpečení staveb“ o 48 milionů korun.

V překladu to znamená, že pro rok 2012 byla navýšena částka na přípravu obchvatu v Chrudimi o 48 milionů korun na celkovou částku 81 milionů, a finance jsou určeny na dokončení přípravy I. etapy obchvatu Chrudim, konkrétně na přeložku horkovodu.

Tisknout


Kalendář

Březen 2019
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

« Únor 2019 Duben 2019 »

Kontakt

Jan Čechlovský

Kontaktní místo:
Městský úřad Chrudim
Resselovo nám. 77

Tel.: 469 657 145


neuvolněný místostarosta Chrudimi,
bývalý starosta a poslanec