18.04.2012 13:59

Pozměňovací návrh k novele trestního zákoníku a zákona o přestupcích

DUBEN 2012

Spolu s poslanci Josefem Tancošem, Janem Chvojkou (oba ČSSD) a Pavlem Staňkem (ODS) jsem byl předkladatelem pozměňovacího návrhu k výše zmíněným zákonům.

V případě trestního zákoníku navrhujeme u § 358 (Výtržnictví) rozšířit respektive blíže upřesnit kategorii výtržnictví u organizovaného sportovního podniku specifikací „a to zvláště vniknutím na hrací plochu nebo vhozením pyrotechnického nebo jiného nebezpečného předmětu“.

Návrh reaguje na stále častější problémy související s udržováním pořádku při organizovaných sportovních utkáních a jeho cílem je umožnit lépe postihovat provinivší se osoby.

V případě zákona o přestupcích navrhujeme u § 47 (výčet možných přestupků) doplnit, že se přestupku dopustí i ten, kdo „jako návštěvník před zahájením organizovaného sportovního utkání, v jeho průběhu nebo při jeho zakončení má obličej zakrytý způsobem ztěžujícím nebo znemožňujícím jeho identifikaci“, a dále stanovení pokuty za spáchání tohoto přestupku ve výši do 10.000 Kč.

Tento návrh reaguje na problém, kdy pořadatelé utkání i Policie ČR nejsou schopni sankčně postihnout snahu některých osob zabránit své identifikaci a především jejich následné páchání závažného protispolečenského jednání včetně trestné činnosti.

Návrhy se bude zabývat Ústavně-právní výbor PS PČR.

Tisknout


Kalendář

Únor 2019
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      

« Leden 2019 Březen 2019 »

Kontakt

Jan Čechlovský

Kontaktní místo:
Městský úřad Chrudim
Resselovo nám. 77

Tel.: 469 657 145


neuvolněný místostarosta Chrudimi,
bývalý starosta a poslanec