29.11.2011 15:22

Pozměňovací návrh k návrhu zákona o veřejných zakázkách

ŘÍJEN 2011

Pozměňovací návrh spočíval mj. ve změně § 16a, a to stanovení jednotné částky u významné veřejné zakázky pro všechny územní samosprávné celky nebo jimi zřizované příspěvkové organizace nebo další právnické osoby. Návrh hodnoty veřejné zakázky činil 200 milionů korun, konečná výše této hranice po dohodě a projednání v hospodářském výboru činí 50 milionů korun.

Důvodem předložení bylo, že původní ustanovení § 16a působilo diskriminačně (několik odstupňovaných výší hranice pro různá města a kraje). Předložený pozměňovací návrh nezpochybnil ani nezměnil nový institut „významná veřejná zakázka“.

Součástí předloženého návrhu bylo rovněž upozornění na formulační nejasnosti v případech § 40 odst. 3, § 44 odst. 12 a § 48 odst. 1, a dále vyjádřený nesouhlas s tím, že předložený návrh zákona obsahuje velké množství odkazů na „prováděcí právní předpis“.

Tisknout


Kalendář

Únor 2019
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      

« Leden 2019 Březen 2019 »

Kontakt

Jan Čechlovský

Kontaktní místo:
Městský úřad Chrudim
Resselovo nám. 77

Tel.: 469 657 145


neuvolněný místostarosta Chrudimi,
bývalý starosta a poslanec