29.10.2011 15:17

Pozměňovací návrh k návrhu školského zákona

ŘÍJEN 2011

Pozměňovací návrh spočíval mj.

- ve změně znění § 123 odst. 2, který spočíval v návrhu zrušení rozhodnutí o „bezúplatném posledním ročníku mateřské školy“; stávající úprava má negativní fiskální dopad do rozpočtu obcí, které jsou zřizovateli MŠ, dále upozorňuji na velké množství tzv. odkladů, tzn. že velké množství dětí (ca 15 – 30%) opakuje poslední ročníky a využívá tak této výhody vícekrát;

- ve změně znění § 123 odst. 4, který spočíval v rozšíření cílové skupiny, které se může týkat snížení nebo úplné prominutí úplaty, o „děti, žáky nebo studenty se zdravotním postižením“; důvodem je, že tato cílová skupina může mít ztížení podmínky v přístupu ke vzdělání a zasluhuje si cílenou možnost podpory;

- ve změně znění § 166, který spočíval ve zrušení dosavadního způsobu jmenování ředitelů škol a školských zařízení (a následně postupování výhradně podle zákoníku práce a dalších souvisejících předpisů); podle mého názoru nemá stávající úprava jmenování ředitelů žádné opodstatnění a v praxi znamená, že zákonem vymezené možnosti pro odvolání ředitelů jsou neaplikovatelná a ředitelé škol a školských zařízení jsou prakticky neodvolatelní.

Tisknout


Kalendář

Listopad 2017
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

« Říjen 2017 Prosinec 2017 »

Kontakt

Jan Čechlovský

Kontaktní místo:
Městský úřad Chrudim
Resselovo nám. 77

Tel.: 469 657 145


neuvolněný místostarosta Chrudimi,
bývalý starosta a poslanec