17.04.2012 18:53

Poslanecký den ve Svitavách

V pondělí 16. dubna navštívil Jan Čechlovský okresní město Svitavy. Zhruba po roce to byla již druhá poslanecká návštěva v tomto městě.

Krátce po poledni se setkal na radnici s místostarostou Pavlem Čížkem. Pan místostarosta se zajímal o vydání prováděcí vyhlášky k zákonu o veřejných zakázkách, jejíž nepřipravenost ze strany MMR komplikuje život samosprávám při vypisování soutěží. Debata se vedla také na téma poplatku za vyjmutí ze zemědělského půdního fondu, který způsobuje nízký zájem investorů pro budování výrobních kapacit v průmyslových zónách v návaznosti na územní plány obcí.

Druhou zastávkou byla Svitavská nemocnice a schůzka s jejím ředitelem MUDr. Pavlem Havířem. Zde se poslanec zajímal o stav tohoto krajského zdravotnického zařízení a okolnosti, které ovlivňují jeho ekonomiku. Diskutovanými otázkami proto byla lokální dostupnost a oborová specializace, nákladovost v kraji plošně poskytované akutní příjmové služby, úspory ve vytváření integrovaného lůžkového fondu. Pro vymezený čas nedošlo na prohlídku areálu nemocnice, o což poslanec projevil zájem při nejbližší příležitosti.

V pozdním odpoledni zavítal Jan Čechlovský do kojeneckého ústavu a dětského domova. Vrchní sestra Bohuslava Krásová seznámila poslance se zaměřením, naplněností ústavu a poskytovanou péčí. Následovala prohlídka zařízení s komentářem k jednotlivým případům umístění dětí. Součástí ústavu je i nově vybudované resocializační centrum pro matky s dětmi.

Na závěr poslaneckého dne se Jan Čechlovský přesunul do nedalekého Javorníka, kde se konalo volební shromáždění pro volbu kandidáta ODS v senátním obvodu Svitavy. V tajné volbě získal MUDr. Harald Čadílek 38 z 39 platných hlasů a stal se tak kandidátem pro podzimní senátní volby.

Autor zprávy: jš

Tisknout


Kalendář

Únor 2019
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      

« Leden 2019 Březen 2019 »

Kontakt

Jan Čechlovský

Kontaktní místo:
Městský úřad Chrudim
Resselovo nám. 77

Tel.: 469 657 145


neuvolněný místostarosta Chrudimi,
bývalý starosta a poslanec