06.09.2012 09:48

Poslanecká sněmovna schválila zákon o sociálně právní ochraně dětí

5. září 2012 schválila poslanecká sněmovna 108 hlasy zákon o sociálně právní ochraně dětí. S novelou zákona vyslovila souhlas poslanecká sněmovna již 13. června, avšak senát předlohu poslancům vrátil. Pro opětovné schválení bylo potřeba 101 hlasů a s koalicí pro zákon hlasovalo také 5 poslanců sociální demokracie.

Zákon byl v legislativním procesu předkládán jako vládní návrh a na jeho tvorbě jsem se ve spolupráci s ministerstvem práce a sociálních věcí dva roky podílel. Jako zpravodaj zákona jsem se při zdůvodnění průlomových změn, které zajistí, aby větší počet dětí vyrůstal v přirozeném rodinném prostředí namísto ústavů, mohl opřít o desítky hodin konzultací a mnoho návštěv ústavních zařízení. Málokterý zákon prošel tak detailní diskusí jako zákon o sociálně právní ochraně dětí. Společně s některými poslanci jsme uspořádali několik kulatých stolů s odborníky a zástupci všech zainteresovaných stran. Ve finální podobě jsme mnoho jejich připomínek zohlednili.

Zasadili jsme se mimo jiné o to, aby se narovnaly podmínky pro prarodiče v pozici pěstounů, kteří podle původního návrhu měli přijít o státní příspěvek, nebo o systémové financování podpory pěstounské péče. Za stěžejní považuji, že vůbec poprvé se upravují v České republice podmínky pro systematickou práci s rodinami, zavádí se pevné postupy a standardy kvality v systému péče o ohrožené děti a především se vrací pěstounská péče původnímu účelu. Pěstounská péče neznamená skryté osvojení dítěte, ale má především zajistit dočasnou péči o děti, jejichž rodiče mají zcela nebo částečně zachována rodičovská práva. V souvislosti s tím zákon nastavuje podmínky, které zajistí profesionalizaci pěstounství a jeho kvalitní výkon ve prospěch dětí.

Za zbytečnou považuji obavu některých kritiků novely zákona, že dojde k rozvrácení současného stavu a k likvidaci ústavní péče, protože i nadále budou všechny typy péče o ohrožené děti fungovat vedle sebe. Společenským zájmem jsou však ta opatření, která umožní, aby ohrožené děti vyrůstaly v co nejpřirozenějším prostředí, když selžou jejich biologické rodiny.

Tisknout


Kalendář

Únor 2019
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      

« Leden 2019 Březen 2019 »

Kontakt

Jan Čechlovský

Kontaktní místo:
Městský úřad Chrudim
Resselovo nám. 77

Tel.: 469 657 145


neuvolněný místostarosta Chrudimi,
bývalý starosta a poslanec