14.06.2012 12:02

Poslanci schválili nová pravidla pro exekuce

Konec dvoukolejnosti při exekučních řízeních a lepší ochrana dlužníků před případnými exekučními excesy. To jsou hlavní body novely občanského soudního řádu, která dne 13. června 2012 dostala zelenou v poslanecké sněmovně. Zákon nyní míří do horní komory parlamentu.

„Poslanecká sněmovna a ústavněprávní výbor se tomuto zákonu věnoval několik měsíců. Původní návrh především rušil dosavadní dvoukolejnost exekucí, kdy si mohl věřitel vybírat mezi výkonem rozhodnutí, které provádí soudy, a exekucí zajištěnou soudními exekutory. Nově budou soudy rozhodovat jen ve stanovených případech a většinu exekucí bude zahajovat soudní exekutor zápisem do nově zřizovaného rejstříku. V praxi se tak soudům uleví od administrativní činnosti a budou moci lépe dohlížet na samotné provádění exekucí,“ uvedl po hlasování poslanec ODS a zpravodaj zákona Pavel Staněk. „V průběhu projednávání zákona byly doplněny další důležité body, které přispějí k lepší ochraně dlužníků před případnými excesy ze strany exekutorů. Ty sice tvoří v celkovém počtu 700 tisíc nových exekucí ročně výjimku, zákonodárci ale reagovali na konkrétní případy z praxe a schválili změny, které by měly zabránit i ojedinělým případům zneužití exekuce,“ doplnil Staněk.

Konkrétně zákon počítá například s tím, že bude možné drobné pohledávky spojit do jedné. „V praxi tak proti dlužníkovi, který jel dvakrát načerno v MHD a neplatí svůj dluh, poběží pouze jedno exekuční řízení. To povede k výraznému snížení nákladů na exekuci a zamezí se tomu, aby vznikaly náklady další,“ vysvětluje praktický dopad této změny Pavel Staněk. Novinkou je také tzv. předžalobní výzva, kterou musí dlužník dostat nejpozději sedm dní před podáním návrhu na exekuci. Toto opatření umožní dlužníkovi zareagovat a exekuci odvrátit. Prodlužuje se také lhůta pro „dobrovolné“ plnění dluhu na základě výzvy zaslané soudním exekutorem z 15 na 30 dní.

Zásadní změnou je zvýšení kárné odpovědnosti exekutorů. „Za kárné delikty budou padat vyšší tresty. Zákon nastavuje vyšší limit finančních sankcí a rozšiřuje možnosti zbavení exekutora úřadu,“ konkretizoval obsah zákona Pavel Staněk a doplnil: „Jako právník ale musím dodat, že zákon v žádném případě nesnižuje postavení věřitelů a není namířen proti exekutorům, díky jejichž činnosti se v posledních letech výrazně zvýšila vymahatelnost práva v České republice. Díky změnám ale budou exekuce čitelnější a pro všechny účastníky řízení srozumitelnější.“

Zákon dále omezuje tzv. generální inhibitorium, v jehož rámci je v katastru nemovitostí označován veškerý majetek dlužníka. Napříště se nebude týkat obcí a krajů. Podle Pavla Staňka by se tak například neměla opakovat absurdní situace, kdy kvůli drobné dlužné částce exekutor označil pražský Karlův most. Zákon také zrychlí dražby zabaveného majetku a zavádí elektronické dražby movitého majetku.

Tisknout


Kalendář

Únor 2019
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      

« Leden 2019 Březen 2019 »

Kontakt

Jan Čechlovský

Kontaktní místo:
Městský úřad Chrudim
Resselovo nám. 77

Tel.: 469 657 145


neuvolněný místostarosta Chrudimi,
bývalý starosta a poslanec