17.07.2013 18:47

Poplatky za půdu k výstavbě veřejně prospěšných staveb

Obce zaplatí méně za půdu určenou k výstavbě veřejně prospěšných staveb, třeba cyklostezek

Poslanci schválili senátní novelu zákona o ochraně zemědělského půdního fondu. Novela, kterou iniciovali také senátoři za ODS a aktivně ji podpořili i starostové za ODS, snižuje nebo zcela ruší ve vybraných případech poplatky za vynětí půdy ze zemědělského půdního fondu.

Jejich výše je podle samospráv překážkou při budování obecní infrastruktury. Poslanci současně doplnili do návrhu ustanovení, která zajistí lepší ochranu zemědělské půdy před nadměrnou zástavbou i nešetrným hospodařením. Zákon podpořil i Svaz měst a obcí.

„Senátoři s tímto návrhem přišli v reakci na rostoucí problémy obcí, jejichž rozvoj se kvůli vysokým poplatkům za vynětí půdy ze zemědělského půdního fondu prakticky zastavil. Výše těchto odvodů postrádala opodstatnění a významně omezovala investiční výstavbu, výstavbu potřebné veřejně prospěšné infrastruktury a vytváření nových pracovních míst ve vládou schválených průmyslových zónách, které obce zainvestovaly, ale které kvůli vysokým nákladům na vynětí půdy leží na mnoha místech ladem,“ uvádí jedna z předkladatelek, senátorka za ODS Veronika Vrecionová. Schválená verze zákona počítá se zrušením odvodů za trvale odnímanou půdu například při výstavbě místních komunikací, stavbách veřejného zájmu, jejichž účelem je ochrana proti povodním, výstavbě polních cest, stavbách pro protierozní ochranu či tvorbě veřejné zeleně. V případě průmyslových zón schválených vládou do konce roku 2010 se výše těchto odvodů snižuje.

Zemědělský expert ODS a sněmovní zpravodaj zákona Jiří Papež připomíná, že návrh senátorů přišel ve chvíli, kdy ministerstvo životního prostředí chystalo vlastní komplexní novelu zákona o ochraně zemědělského půdního fondu. „Po dohodě s exministrem Tomášem Chalupou jsme proto na půdě zemědělského výboru připravili komplexní pozměňovací návrh, který původní návrh senátorů rozšířil o důslednější a systematičtější ochranu zemědělské půdy,“ říká Jiří Papež a pokračuje: „Díky schváleným změnám se zlepší ochrana zemědělské půdy jak před nadměrnou zástavbou, tak před půdní erozí, jejíž negativní vliv se plně projevil při červnových záplavách. Do zákona jsme zároveň zakotvili pokuty za nešetrné hospodaření s půdou, které doposud stanoveny nebyly. Pohybují se v řádech desetitisíců korun, v některých případech ale mohou dosáhnout až jednoho milionu korun.“

Novelu uvítali i starostové ODS. „Věřím, že odblokuje rozvoj obcí, zlevní výstavbu infrastruktury a pomůže oživit stavebnictví zejména v regionech,“ říká k novele starosta Tovačova za ODS Leon Bouchal a přidává konkrétní příklad. „Konkrétně v Tovačově jsme vzhledem k vysoké ceně půdy museli měnit trasu nové cyklostezky. Za vynětí několika metrů půdy ze zemědělského půdního fondu bychom totiž nesmyslně zaplatili víc než za samotnou stavbu cyklostezky.“

V Praze dne 17. července 2013

Tisknout


Kalendář

Březen 2019
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

« Únor 2019 Duben 2019 »

Kontakt

Jan Čechlovský

Kontaktní místo:
Městský úřad Chrudim
Resselovo nám. 77

Tel.: 469 657 145


neuvolněný místostarosta Chrudimi,
bývalý starosta a poslanec