05.07.2013 09:52

Otevření stavby I/37 Březhrad – Opatovice

Ve čtvrtek 4. července 2013 byl (na začátku stavby u obce Opatovice nad Labem) slavnostně zahájen provoz stavby I/37 Březhrad – Opatovice.

Ředitelství silnic a dálnic ČR tak dokončilo čtyřpruhové spojení Pardubic s Hradcem Králové. Zmiňovaný nově otevíraný úsek je dlouhý 3,27 km a po obou stranách navazuje na již dříve zprovozněné čtyřpruhové úseky silnice I/37, čímž je kompletně dokončeno spojení obou krajských měst bezpečnou komunikací dálničního typu.

Dokončená stavba u Březhradu navazuje na dříve realizovaný úsek čtyřpruhové komunikace za mimoúrovňovou křižovatkou u obchodní zóny. V první části jde nová komunikace v trase dosavadní silnice I/37, ve druhé pak zcela novou trasou na východ od obce Opatovice nad Labem vytváří obchvat této obce. Stavba končí na mimoúrovňové křižovatce s rychlostní silnicí R35, která je – stejně jako čtyřpruhové pokračování silnice I/37 směrem na Pardubice – v provozu od roku 2009.

Součástí stavby jsou tři mosty, napojení Opatovic nad Labem a tři protihlukové stěny o celkové délce 965 metrů. Šířka vozovky je 24,5 metru.

Cena díla je 1.221,768.580 Kč bez DPH, stavba je spolufinancována Evropskou unií z prostředků Fondu soudržnosti, v rámci Operačního programu Doprava. Projektantem stavby byl SUDOP Praha a.s., zhotovitelem Sdružení I/37 Březhrad (firmy Skanska a.s., EUROVIA CS, a.s. a STRABAG a.s.).

Tisknout


Kalendář

Únor 2018
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28        

« Leden 2018 Březen 2018 »

Kontakt

Jan Čechlovský

Kontaktní místo:
Městský úřad Chrudim
Resselovo nám. 77

Tel.: 469 657 145


neuvolněný místostarosta Chrudimi,
bývalý starosta a poslanec