23.10.2013 15:41

Ohlédnutí za 78. jednáním rady města

Radní měli na svém 78. řádném jednání dne 21. října 2013 na programu celkem 24 bodů. Rada města mimo jiné:

  • schválila rozpočtové opatření č. 13/2013 ke schválenému rozpočtu města na rok 2013 (do příjmové části rozpočtu se mj. zapojuje dotace EU ve výši 2.930.500 Kč na řešení staré ekologické zátěže na lokalitě bývalého s. p. Transporta Chrudim, areál nový závod);
  • doporučila Zastupitelstvu města schválit uzavření dodatku Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace na úhradu nákladů spojených s poskytováním sociální služby v azylovém domě mezi městem Chrudim a Centrem J. J. Pestalozziho, o. p. s., ve výši 200.000 Kč;
  • schválila záměr vytváření tzv. haptických modelů exponátů vystavených v Muzeu barokních soch v Chrudimi (záměrem města je zpřístupnit některé z barokních soch i zrakově postiženým ve spolupráci se Střední průmyslovou kamenickou a sochařskou školou v Hořicích);
  • schválila termíny konání vánočních trhů na Resselově náměstí v termínech 1. – 14. a 18. – 21. prosince 2013, přičemž středy od 9:00 do 16:00 hodin, pátky od 15:00 do 20:00 hodin a soboty od 9:00 do 15:00 hodin. Jedná se o prodej sortimentu zejména se zimní a vánoční tématikou a řemeslných výrobků. Dále se budou od 1. do 23. prosince prodávat vánoční stromky, jmelí a chvojí a od 21. do 23. prosince vánoční kapři;
  • doporučila ZM schválit uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace na opravu zdi hřbitova U sv. Václava ve výši 113.885 Kč s Římskokatolickou farností – arciděkanstvím Chrudim (zeď byla poškozena pádem stromů);
  • schválila změnu smluvní ceny na akci „Výstavba cyklostezky v ulici Čáslavská, Chrudim“ s firmou M-Silnice a. s., Pardubice (odpočtové práce jsou naceněny na cca 146.000 Kč včetně DPH);
  • souhlasila s organizačním opatřením, kterým se k 1. lednu 2014 navyšuje počet míst strážníků Městské policie Chrudim z 18 na 19.

a další …

Tisknout


Kalendář

Leden 2019
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

« Prosinec 2018 Únor 2019 »

Kontakt

Jan Čechlovský

Kontaktní místo:
Městský úřad Chrudim
Resselovo nám. 77

Tel.: 469 657 145


neuvolněný místostarosta Chrudimi,
bývalý starosta a poslanec