23.07.2013 18:51

Ohlédnutí za 72. jednáním rady města

Radní měli na svém 72. řádném jednání dne 22. července 2013 na programu celkem 29 bodů. Rada města mimo jiné:

 • schválila nejvhodnějšího uchazeče o veřejnou zakázku na „Vypracování průkazů energetické náročnosti budov (PENB) pro objekty ve vlastnictví města Chrudim“, a to Ondřeje Balihara z Chrudimi (nabídková cena je 299.150 Kč včetně DPH, nabídku podalo celkem 11 uchazečů. Povinnost zajistit si vypracování PENB vychází z novely zákona o hospodaření energií, zpracovat ji může pouze energetický specialista);
 • schválila žádosti o peněžité dary Rady města Chrudim, z nich např.
  • 10 tisíc Kč Českému svazu ochránců přírody – Záchranná stanice a ekocentrum Pasíčka, na provoz areálu záchranné stanice (zejména přímou péči o zvířata – krmivo, veterinární prostředky, dopravu zvířat);
  • 20 tisíc Kč panu Oldřichu Bujnochovi na realizaci Chrudimské Pernštejn desítky a lidového běhu;
  • 20 tisíc Kč Sdružení členů a přátel národopisného souboru KOHOUTEK na dopravu do partnerského města Ede v termínu 26. – 30. srpna 2013;
  • 10 tisíc Kč společnosti KROUŽKY ČR VÝCHOD, o. p. s., na realizaci akce Kroužky pochod proti rakovině prsu s Avonem;
 • schválila uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 50 tisíc Kč na 62. ročník divadelní přehlídky Loutkářská Chrudim mezi Pardubickým krajem a městem Chrudim;
 • schválila nejvhodnějšího uchazeče o zakázku na stavební práce „Přechody pro chodce u kruhového objezdu Na Bídě (oblast A,B)“, firmu D&D Profi, s. r. o., Dašice (nabídková cena činí 2.649.329 Kč včetně DPH;
 • schválila nejvhodnějšího uchazeče o zakázku na stavební práce „Oprava komunikace v ulici Václavská“, firmu M-Silnice a. s., Pardubice (nabídková cena je 1.015.976 Kč včetně DPH);
 • schválila nejvhodnějšího uchazeče o zakázku „Výstavba cyklostezky v ulici Čáslavská, Chrudim“, firmu M-Silnice a. s., Pardubice (vítězná nabídka činí 2.057.000 Kč).

a další …

Tisknout


Kalendář

Únor 2019
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      

« Leden 2019 Březen 2019 »

Kontakt

Jan Čechlovský

Kontaktní místo:
Městský úřad Chrudim
Resselovo nám. 77

Tel.: 469 657 145


neuvolněný místostarosta Chrudimi,
bývalý starosta a poslanec