21.05.2013 09:59

Ohlédnutí za 68. jednáním rady města

Radní měli na svém 68. řádném jednání dne 20. května 2013 na programu celkem 19 bodů. Rada města mimo jiné:

  • v působnosti valné hromady schválila zvýšení základního kapitálu společnosti Sportovní areály města Chrudim, s. r. o., nepeněžitým vkladem města Chrudim (základní kapitál se zvyšuje o 2.287.000 Kč, jedná se o vklad stavebního pozemku a budovy v areálu Letního stadionu AFK);
  • doporučila Zastupitelstvu města schválit Závěrečný účet města Chrudim za rok 2012 (účetní výsledek hospodaření / zisk po zdanění je 6.682.809 Kč);
  • schválila zadání zakázky „Rekonstrukce ulice Na Sádkách, Chrudim – dodatek č. 3“ a vyzvala k jednání pouze jediného dodavatele, firmu STAVREMO – PCE, a. s., Pardubice (v průběhu stavby došlo ke zjištění skutečností, které vyžadují změnu provádění prací oproti předpokladům v projektové dokumentaci. Zhotovitel projektové dokumentace tedy vytvořil položkový rozpočet přípočtových a odpočtových prací - na jeho základě se smluvní cena snižuje o cca 1.766.100 Kč včetně DPH);
  • doporučila ZM schválit prodej domu čp. 81 v Poděbradově ulici společnosti Potraviny Málek, s. r. o., Slatiňany, která ve výběrovém řízení podala nejvyšší nabídku ve výši 2.910.000 Kč (kupní smlouva bude uzavřena po vydání stavebního povolení;
  • schválila dodatek č. 4 k Organizačnímu řádu Městského úřadu Chrudim, kterým stanovila celkový počet zaměstnanců úřadu na 212 (z toho je 198 pracovních míst úředníků, 2 pracovní místa zaměstnanců údržby, 9 pracovních míst zaměstnanců úklidu a nově 3 pracovní místa zaměstnanců veřejně prospěšných prací, kteří budou pracovat na úseku údržby zeleně Odboru investic. Projekt veřejně prospěšných prací je realizován úřadem práce, který na úhradu mzdových nákladů poskytne městu příspěvek);
  • schválila Ing. Jaroslava Trávníčka, místostarostu města Chrudim, jako zástupce města do dozorčí rady společnosti Chrudimská nemocnice a. s.

a další …

Tisknout


Kalendář

Únor 2019
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      

« Leden 2019 Březen 2019 »

Kontakt

Jan Čechlovský

Kontaktní místo:
Městský úřad Chrudim
Resselovo nám. 77

Tel.: 469 657 145


neuvolněný místostarosta Chrudimi,
bývalý starosta a poslanec