28.08.2012 14:27

Ohlédnutí za 48. jednáním rady města

Radní měli na programu celkem 22 bodů, a rada města mimo jiné:

  • schválila rozpočtové opatření č. 8/2012 ke schválenému rozpočtu města Chrudim na rok 2012 (příjmová část se zvyšuje o 1.104.200 Kč, z toho je vyúčtování dotace EU na IPRM ve výši 732.800 Kč. Celková výše rozpočtu je nyní 430.362.600 Kč);
  • v působnosti valné hromady společnosti Technické služby Chrudim 2000, spol. s r. o. schválila v souvislosti s činností politických subjektů opatření tohoto znění: Na majetku společnosti nebudou umisťovány žádné materiály politických subjektů (politických stran, hnutí a jejich seskupení a koalic) ani materiály osob kandidujících za tyto subjekty ve volbách, ani materiály nezávislých kandidátů a jejich sdružení pro volby, s výjimkou vždy jednoho letáku do velikosti max. A3 na jednu výlepovou plochu a na dobu nejvýše 7 dnů, který je pozvánkou na akci konanou na území Pardubického kraje;
  • souhlasila, aby starosta Petr Řezníček, koordinátorka projektu Zdravé město a MA21 Šárka Trunečková a tlumočnice Tamara Volejníková zastupovali město Chrudim ve finále světové soutěže LivCom 2012 ve dnech 22. – 26. listopadu 2012 v Al Ain (Chrudim postoupila do finále se čtyřmi projekty: S místní Agendou 21 k vyšší kvalitě života, Dům na půl cesty aneb druhá šance pro život, Nově – lépe – s lidmi! a Zdraví na talíři);
  • schválila návrh na prodloužení spolupráce s panem Radkem Alešem na pořádání všeobecných trhů, tzn. návrh na udělení souhlasu s dalším užíváním veřejného prostranství na Resselově náměstí v Chrudimi, které se budou konat v dalších stanovených termínech, a to dne 24. září a 29. října 2012 (výše nájemného je 15.000 Kč za každý pořádaný trh);
  • schválila nejvhodnějšího uchazeče o zakázku malého rozsahu Oprava stavidel na jižní větvi náhonu v Chrudimi, firmu PLASTER spol. s r. o., Chrudim (vítězná nabídka je 589.775 Kč včetně DPH, akce se týká stavidel v Soukenické ulici a u stadionu AFK);
  • vzala na vědomí rezignaci pana Jaroslava Trávníčka na funkci předsedy Finančního výboru Zastupitelstva města (dále jen ZM) a paní Kateřiny Jánské na funkci předsedkyně Kontrolního výboru ZM. Dále ZM doporučila zvolit do funkce předsedy Finančního výboru pana Jana Chvojku a do funkce předsedy Kontrolního výboru ZM pana Ivana Bělohlávka;
  • souhlasila s organizačním opatřením, kterým se k 1. září 2012 snižuje počet míst operátorů městského kamerového systému z 5 na 4 a navyšuje se počet strážníků ze 17 na 18. Celkový počet 24 pracovních míst u městské policie zůstane zachován,

a další …

Tisknout


Kalendář

Únor 2019
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      

« Leden 2019 Březen 2019 »

Kontakt

Jan Čechlovský

Kontaktní místo:
Městský úřad Chrudim
Resselovo nám. 77

Tel.: 469 657 145


neuvolněný místostarosta Chrudimi,
bývalý starosta a poslanec