10.08.2012 09:57

Ohlédnutí za 47. jednáním rady města

Ve středu 8. srpna 2012 proběhlo 47. řádné jednání Rady města Chrudim (dále jen RM).

Radní měli na programu celkem 17 bodů, a rada města mimo jiné:

  • schválila udělení výjimek pro pořádání akcí pro: Janu Zahradníkovou – restauraci U Kapličky na akci s hudbou dne 10. 8. 2012, Chrudimské besedě na Folklorní festival dne 31. 8. 2012, Davidu Lankašovi – restauraci Za Vodojemem na akci s živou hudbou dne 10. 8. 2012 a Zdeňku Kadlcovi – restauraci Neuperský dvůr na akce s živou hudbou v termínech 8., 11., 16., 22. a 29. srpna a 5. září 2012
  • doporučila zastupitelstvu města schválit přijetí finančního daru od společnosti Vodní zdroje Ekomonitor s.r.o. ve výši 100 tisíc korun na financování opravy objektu židovského hřbitova v Chrudimi a schválila uzavření darovací smlouvy s Vodárenskou společností Chrudim a.s. na poskytnutí daru ve výši 20 tisíc korun na nákup a realizaci umístění plastiky Anežky Přemyslovny
  • schválila uzavření smlouvy o výpůjčce pamětní desky Zdeňka Schmoranze mezi městem Chrudim a Regionálním muzeem v Chrudimi, deska bude spolu s informativní tabulkou umístěna v Divadle Karla Pippicha (odhalení se připravuje na 11. říjen 2012)
  • schválila obchodní společnosti Sportovní areály města Chrudim, s. r. o., uzavření dlouhodobého podnájmu na užívání budovy haly na stolní tenis s občanským sdružením KST LINEA Chrudim, a to na dobu 10 let, tj. do 31. 12. 2022
  • schválila nové znění Organizačního řádu MěÚ Chrudim s platností od 10. 8. 2012
  • schválila zakoupení plastiky sv. Anežky Přemyslovny od Střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích za 15 tisíc korun a její následnou instalaci na vybraném místě (Žižkovo náměstí v Chrudimi)
  • a další.

Tisknout


Kalendář

Březen 2019
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

« Únor 2019 Duben 2019 »

Kontakt

Jan Čechlovský

Kontaktní místo:
Městský úřad Chrudim
Resselovo nám. 77

Tel.: 469 657 145


neuvolněný místostarosta Chrudimi,
bývalý starosta a poslanec