11.11.2011 15:14

Ohlédnutí za 30. schůzí sněmovny

30. schůze poslanecké sněmovny proběhla v termínu 4. – 9. listopadu 2011. Na program této schůze bylo zařazeno celkem 13 bodů.

Ve druhém čtení byl projednán a do třetího čtení propuštěn vládní návrh zákona o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů.

Ve třetím čtení byly projednány a schváleny následující zákony:

- zákon o veřejných zakázkách
- zákon o podporovaných zdrojích energie (implementace směrnice EU do našeho právního řádu; podpora pro obnovitelné a druhotné zdroje pro výrobu elektřiny a tepla, omezení výše podpor, atd.)
- zákon o zaměstnanosti (sladění práva EU s naším právním řádem v oblasti neoprávněného zaměstnávání cizinců)
- občanský zákoník
- zákon o mezinárodním právu soukromém
- zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů (návrh, aby rozhodčí doložky ke spotřebitelským smlouvám byly uzavírány na samostatné listině, v omezeném rozsahu se zavádí soudní přezkum zákonnosti rozhodčího řízení)
- zákon o mezinárodní pomoci při vymáhání některých finančních pohledávek (transpozice práva EU do našeho právního řádu, týká se zajištění mezinárodní součinnosti při vzájemném vymáhání daní a poplatků)
- školský zákon (mj. zpřesnění pravidel pro zahraniční školy působící v ČR, rozšíření hodinové dotace na odborný výcvik a odbornou praxi, zefektivnění procesních norem pro rozhodování ředitelů škol, atd.)
- zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků (zpřesnění hodnotící lhůty veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích)
- zákon o zrušení Fondu národního majetku (návrh na restrukturalizaci výdajů z privatizačních příjmů)
- zákon o nemocenském pojištění (návrh na zjednodušení postupu ošetřujících lékařů při ukončování pracovní neschopnosti, zjednodušení některých administrativních postupů a upravení možného rozsahu a doby vycházek práce neschopného pojištěnce)
- zákon o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů (změny celkem 72 zákonů prováděných v souvislosti se zřízením jednoho inkasního místa).

Podrobnější informace je možné nalézt na http://www.psp.cz/sqw/ischuze.sqw?o=6&s=30.

Tisknout


Kalendář

Březen 2019
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

« Únor 2019 Duben 2019 »

Kontakt

Jan Čechlovský

Kontaktní místo:
Městský úřad Chrudim
Resselovo nám. 77

Tel.: 469 657 145


neuvolněný místostarosta Chrudimi,
bývalý starosta a poslanec