03.10.2011 11:37

Ohlédnutí za 23. schůzí sněmovny

23. schůze poslanecké sněmovny proběhla v termínu 20. – 27. září 2011. Na programu této schůze bylo tentokrát celkem 117 bodů, z toho důležitého nebo zajímavého vybírám následující.

V prvním čtení byly mj. projednány:

- vládní návrh zákona o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa (cílem je, aby daňový poplatník odváděl na jednom formuláři na jedno místo všechny přímé odvody; novým instrumentem je zde dále např. tzv. loterijní daň, a další) – zákon byl přikázán k projednání Rozpočtovému výboru
- poslanecký návrh na vydání zákona, kterým se ruší Fond národního majetku – zákonem se bude zabývat rovněž Rozpočtový výbor
- vládní návrh ústavního zákona, kterým se mění Ústava ČR (jedná se především o zavedení tzv. institutu přímé volby prezidenta republiky) – zákon byl přikázán Ústavně-právnímu výboru
- vládní návrh zákona o ochraně ovzduší (např. návrh na zavedení kompenzačních opatření, na minimální emisní parametry malých spalovacích zdrojů, zefektivnění poplatkové agendy, atd.) – zákonem se budou zabývat Výbory pro životní prostředí a hospodářský
- poslanecký návrh na změnu zákona o místních poplatcích (mj. odstranění diskriminace, kdy obce nemohou vybírat poplatek za odpad od všech občanů, dále zvýšení limitu sazby na likvidaci netříděných odpadů, atd.) – zákon byl přikázán Výborům rozpočtovému, pro veřejnou správu a pro životní prostředí
- poslanecký návrh změny zákona o přestupcích a souvisejících zákonů (zavádí mj. novou sankci – zákaz pobytu, a dále jednotnou úpravu nočního klidu) – zákon byl přikázán k projednání Výborům ústavně-právnímu, pro sociální politiku a pro veřejnou správu

Ve druhém a následně třetím čtení byly mj. schváleny:

- poslanecký návrh na vydání zákona, kterým se zrušuje zákon o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních (část tohoto zákona již zrušil Ústavní soud, navíc v režimu tohoto zákona dosud neběží žádné zdravotnické zařízení)
- poslanecký návrh změny zákona o pomoci v hmotné nouzi a souvisejících zákonů (odstranění nerovnosti při vymáhání pohledávek od dlužníků, a to v možnosti exekuovat část sociálních dávek)
- vládní návrh změny zákona o Rejstříku trestů (cílem je především posílení spolupráce mezi rejstříky trestů jednotlivých členských států EU)
- vládní návrh zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim (zákon mj. obsahuje průlomovou změnu, kdy nově mohou být pachateli trestných činů přímo právnické osoby)
- vládní návrh změny obchodního zákoníku (obsahuje mj. odstranění možnosti mít tzv. fiktivní sídlo obchodní společnosti, dále řeší např. tzv. souběh funkcí člena statutárního orgánu a zaměstnavatele)
- vládní návrh změny trestního řádu (řeší nově např. otázku vazebního řízení, přináší návrhy na elektronizaci české justice, upravuje otázku užití operativní techniky a odposlechů v rámci trestního řízení, atd.)

Podrobnější informace je možné nalézt na http://www.psp.cz/eknih/2010ps/stenprot/023schuz/.

Tisknout


Kalendář

Březen 2019
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

« Únor 2019 Duben 2019 »

Kontakt

Jan Čechlovský

Kontaktní místo:
Městský úřad Chrudim
Resselovo nám. 77

Tel.: 469 657 145


neuvolněný místostarosta Chrudimi,
bývalý starosta a poslanec