12.11.2013 19:54

Ohlédnutí za 22. jednáním zastupitelstva

V pondělí 11. listopadu 2013 proběhlo 22. jednání Zastupitelstva města Chrudim (dále jen ZM). Na program jednání bylo navrhováno a schváleno celkem 10 bodů. Z toho nejdůležitějšího nebo nejzajímavějšího vybírám následující:

V prvém bodě zastupitelé mj. schválili vypsání výběrového řízení na nadlimitní veřejnou zakázku „Poskytování energetických služeb metodou EPC ve vybraných objektech v majetku města Chrudim“.

Ve druhém bodě byl schválen návrh rozpočtového opatření č. 14/2013 ke schválenému rozpočtu města na rok 2013, kterým se rozpočet města zvýšil na částku 590,752.700,- Kč.

V bodě č. 3 bylo schváleno uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace na úhradu nákladů spojených s provozováním Azylového domu pro Centrum J. J. Pestalozziho, a k navýšení dotace o 200 tisíc korun.

V bodě č. 4 byla schválena smlouva o poskytnutí dotace na projekt „Řešení staré ekologické zátěže na lokalitě bývalého s.p. Transporta Chrudim, areál Nový závod – odstranění ohnisek kontaminace v nesaturované zóně horninového prostředí“ mezi městem Chrudim a Pardubickým krajem, a přijetí dotace ve výši 700 tisíc korun.

V bodě č. 5 bylo schváleno vydání nového Územního plánu města Chrudim.

V šestém bodě byla schválena smlouva o připojení objektu V Průhonech 685 (tribuna Letního stadionu) na SZT EOP mezi městem Chrudim a Elektrárnami Opatovice, a.s.

V bodě č. 7 byla schválena změna usnesení ZM a stanovení nových podmínek ve věci příspěvku při budování nového veřejně přístupného podzemního parkoviště u hotelu Bohemia Chrudim.

Bodem č. 8 bylo ZM informováno o zpětvzetí žádosti Římskokatolické farnosti – arciděkanství Chrudim o dotaci na opravu hřbitovní zdi hřbitova U sv. Václava v Chrudimi.

Bodem č. 9 bylo převzetí záštity a podpora akce (dotace ve výši 200 tisíc korun pro rok 2015) na akci Celostátní velká výměna zkušeností 2015 v Chrudimi.

Posledními body byla tradiční informace o činnosti Rady města Chrudim a „Závěrečná rozprava“.

Souhrnný přehled včetně usnesení bude po zpracování možné najít na webových stránkách města Chrudim (www.chrudim.eu).

Tisknout


Kalendář

Leden 2019
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

« Prosinec 2018 Únor 2019 »

Kontakt

Jan Čechlovský

Kontaktní místo:
Městský úřad Chrudim
Resselovo nám. 77

Tel.: 469 657 145


neuvolněný místostarosta Chrudimi,
bývalý starosta a poslanec