01.10.2013 18:58

Ohlédnutí za 21. jednáním zastupitelstva

V pondělí 30. září 2013 proběhlo 21. jednání Zastupitelstva města Chrudim (dále jen ZM). Na program jednání bylo navrhováno a schváleno celkem 15 bodů. Z toho nejdůležitějšího nebo nejzajímavějšího vybírám následující:

V prvém bodě zastupitelé schválili Zprávu o výsledku hospodaření města Chrudim za I. pololetí 2013.

Ve druhém bodě byl schválen návrh rozpočtového opatření č. 12/2013 ke schválenému rozpočtu města na rok 2013, kterým se rozpočet města zvýšil na částku 585,599.700,- Kč.

V bodech č. 3 a 4 se projednávaly a schválily obecně závazné vyhlášky – Obecně závazná vyhláška č. 2/2013, kterou se mění předchozí vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, a Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o vedení technické mapy.

V bodě č. 5 došlo ke změně zřizovacích listin školských příspěvkových organizací města.

Body č. 6 a 7 se týkaly projektu Královských věnných měst – byla schválena výroční zpráva a závěrečný účet DSO Královská věnná města za rok 2012 a změna stanov DSO, a dále byly schváleny finanční záležitosti týkající se projektu „Královská věnná města známá, ale nepoznaná …“ podpořeného z ROP.

V osmém bodě byl schválen návrh smlouvy o poskytnutí účelové dotace Sportovním areálům města Chrudim, s.r.o. ve výši 200 tisíc korun na opravu střechy nad Krytým plaveckým bazénem.

V devátém bodě byla schválena Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření a Závěrečný účet Mikroregionu Chrudimsko za rok 2012.

V bodě č. 10 byla schválen návrh na poskytnutí investiční dotace společnosti Městské lesy Chrudim s.r.o. ve výši 1,265.050,- Kč a půjčku ve stejné výši (jako předfinancování k dotaci ze SZIF) na rekonstrukci lesních cest v lokalitách Pohled a Rtenín v roce 2014.

Jedenáctým bodem byly souhrnné obecné majetkoprávní záležitosti – ZM mj. schválilo v sedmi případech prodej pozemků, v jednom případě směnu části pozemku, v jednom případě bezúplatný převod spoluvlastnického podílu, v jednom případě nákup pozemku a v jednom případě úplatné nabytí stavby. Tři majetkoprávní transakce nebyly schváleny a současně byla zrušena některá starší usnesení ZM.

Pod bodem č. 12 byl schválen prodej rekreační chaty č.e. 20 v části obce Luže – Zdislav zájemci za cenu ve výši 578 tisíc Kč.

V bodě č. 13 byl schválen převod celkem sedmi vodohospodářských staveb ve vlastnictví města do vlastnictví společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s., s následným peněžitým vkladem do této společnosti.

Čtrnáctý bod byl volební – novým členem Finančního výboru ZM byl zvolen pan Ing. Stanislav Hotra (za Koalici pro Chrudim).

Posledními body byla tradiční informace o činnosti Rady města Chrudim a „Závěrečná rozprava“.

Souhrnný přehled včetně usnesení bude po zpracování možné najít na webových stránkách města Chrudim (www.chrudim.eu).

Tisknout


Kalendář

Leden 2019
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

« Prosinec 2018 Únor 2019 »

Kontakt

Jan Čechlovský

Kontaktní místo:
Městský úřad Chrudim
Resselovo nám. 77

Tel.: 469 657 145


neuvolněný místostarosta Chrudimi,
bývalý starosta a poslanec