29.02.2012 11:45

Novela zajistí více dětem rodinné prostředí

Podle statistik bylo v roce 2010 v Česku týráno nebo zneužíváno téměř šest tisíc dětí, což je nejvíc za uplynulých deset let. Mediálně propírané kauzy jsou přitom jen špičkou ledovce. Zvýšené číslo těchto případů může být pozitivním signálem, že se týrání dětí daří lépe a úspěšněji odhalovat. V mnoha případech je ale projevem špatně fungujícího systému péče o ohrožené děti. Změnit by ho měl nový zákon o sociálně právní ochraně dětí a navazující zákon o ústavní péči. Oba návrhy již projednává Sněmovna, a ODS tak naplňuje další slib ze svého programu.

Zlepší se péče o ohrožené děti
Novela poprvé stanoví jasné podmínky pro systematickou práci s rodinami a zavede pevné postupy a standardy kvality v systému péče o ohrožené děti. Ačkoli takto formální definice možná zní obecně a nesrozumitelně, může v praxi pomoci ochránit desítky dětí, které se dnes stávají obětí nejasných pravidel a individuálního přístupu sociálních pracovnic. Není tajemstvím, že dnešní systém negarantuje ani síť pro práci s rodinami a jeho fungování navíc omezuje i roztříštěnost kompetencí mezi různými rezorty.

Pěstounství není skryté osvojení
Nová pravidla mají zároveň výrazně změnit podmínky pro náhradní rodinnou péči a vytvořit předpoklady pro to, aby se děti dostávaly do ústavů jen v nutných případech. Ústavní péče možná ve své době představovala pokrok, dnes ale jednoznačně převažuje snaha zajistit ohroženým dětem život v přirozeném nebo náhradním rodinném prostředí. Je na čase, aby tento přístup důsledně dorazil i do ČR. Nový zákon především navrátí původnímu účelu pěstounskou péči. Ta není skrytou formou osvojení, ale má zajistit dočasnou péči o děti, jejichž rodiče mají zcela nebo částečně zachována rodičovská práva. V souvislosti s upřednostněním pěstounské péče před péčí ústavní proto bude nezbytné pěstounství profesionalizovat a nastavit podmínky, které zajistí jeho kvalitní fungování. Nesmíme připustit, aby děti putovaly po pěstounských rodinách, jak se stalo po transformaci péče o ohrožené děti např. ve Velké Británii.

Zákon v zájmu dítěte
Debata o tom, jak nejlépe chránit naše děti, vzbudí – a vlastně už vzbudila – velké emoce. Bohužel se opět rýsuje střet zastánců a odpůrců rušení kojeneckých ústavů. V tomto sporu je zájem dítěte často jen podpůrným argumentem, jak uhájit vlastní zájmy a pozice. Přál bych si proto, abychom při schvalování této stěžejní normy uměli vést debatu klidnou a odbornou. Debatu, která přinese dobré řešení. Ve skutečném zájmu dětí.


Jan Čechlovský
autor je poslanec, člen Výboru pro sociální politiku

Tisknout


Kalendář

Únor 2019
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      

« Leden 2019 Březen 2019 »

Kontakt

Jan Čechlovský

Kontaktní místo:
Městský úřad Chrudim
Resselovo nám. 77

Tel.: 469 657 145


neuvolněný místostarosta Chrudimi,
bývalý starosta a poslanec