04.06.2012 12:01

K rozhodnutí Rady města Chrudim o pronájmu sauny

Rada města Chrudim přijala dne 14. května 2012 pod usnesením č. R/214/2012 rozhodnutí o pronájmu budovy č.p. 1044 v ulici V Průhonech na dobu 25ti let za účelem vybudování a provozování městského saunového světa, které ale starosta města Petr Řezníček dne 17. května 2012 v souladu se zákonem o obcích pozastavil pro jeho nesprávnost.

Celé záležitosti byl v regionálních médiích věnován jediný článek, což ale neznamená, že by jí neměla být věnována náležitá pozornost nebo že by se ve skutečnosti nejednalo o skandální rozhodování radních.

Stalo se totiž poprvé od roku 1989, že by byl starosta nucen použít výše zmíněného nástroje a pozastavit rozhodnutí rady města.

Sotva se pan místostarosta Roman Málek oklepal ze svého loňského skandálu se zneužitím informací zjištěných při výkonu své funkce a pokusem pronajmout si reklamy na sloupech veřejného osvětlení a už je na světě další neuvěřitelný materiál z jeho dílny.

Naprosto netransparentní byl přitom už jenom způsob přípravy materiálu: příkaz úředníkům k jeho vyhotovení, svolání urychleného mimořádného jednání rady města k jeho projednání, projednávání bez potřebných stanovisek dotčených odborů a subjektů …

Radní města většinou svých hlasů (proti byli pouze zástupci SNK ED) schválili, že pronajmou objekt dřívějšího „Malibu“ v areálu letního koupaliště soukromému subjektu na dobu 25ti let mj. s tím, že nájemné nebude nájemcem hrazeno do doby kompletního umoření investic a že nájemní smlouva bude obsahovat garanci, že společnost Sportovní areály města Chrudim, s.r.o. nebudou po dobu trvání nájemní smlouvy provozovat v objektu krytého plaveckého bazénu saunový provoz.

Nejskandálnější na celém rozhodnutí je schválení zákazu konkurence v provozování sauny. Jedná se s největší pravděpodobností o rozhodnutí nezákonné, porušující pravidla hospodářské soutěže. Jedná se dále o rozhodnutí významně ekonomicky poškozující Sportovní areály města Chrudim, s.r.o., které v současnosti provozují plně funkční saunu s výnosy v řádech set tisíc korun.

I zbývající část usnesení rady města o podmínkách pronájmu je – diplomaticky řečeno – na úplné hraně výhodnosti pro město a rovněž krajně netransparentní. Přestože bylo rozhodováno o možnosti umoření investic nového nájemce, nikde nebyla předpokládaná investice ani rámcově vyčíslena, natož aby bylo definováno, co vše má obsahovat. Z toho vyplývá, že není možné ani stanovit dobu využívání zápočtu (při pronájmu na 25 let!). Nebylo stanoveno, kdy započne rekonstrukce. Není jasné, čí bude technické zhodnocení a tím pádem, kdo bude odepisovat. Není možné odhadnout, jak bude majetek po 25ti letech vypadat, kdy a za jakou cenu bude městu technické zhodnocení majetku převedeno. A další a další otazníky …

Ještě jednou ve shrnutí:
Rada města Chrudim, která je zároveň valnou hromadou společnosti Sportovní areály města Chrudim, s.r.o., v tomto případě rozhodla tak, že svým rozhodnutím poškodila ekonomiku a hospodaření vlastní obchodní společnosti. Přijala usnesení, které je v rozporu nejen se zákonem o ochraně hospodářské soutěže, ale zřejmě i zákonem o obcích, který ukládá voleným zástupcům rozhodovat s péčí řádného hospodáře.

Pan místostarosta Roman Málek svým počínáním při projednávání celé záležitosti, vyvěšení, výběru a stanovení neobecných a nekonkrétních podmínek, opět předvedl další naprosto diletantský (to v lepším případě) nebo záměrný (což by měl vysvětlit) postup směřující k poškození vlastní obchodní společnosti a nezákonnému přístupu ke konkurenci. Bohužel nezbývá než konstatovat, že nic starého nezapomněl a nic nového se také nenaučil ...

Jan Čechlovský
4.6.2012

Tisknout


Kalendář

Únor 2019
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      

« Leden 2019 Březen 2019 »

Kontakt

Jan Čechlovský

Kontaktní místo:
Městský úřad Chrudim
Resselovo nám. 77

Tel.: 469 657 145


neuvolněný místostarosta Chrudimi,
bývalý starosta a poslanec