05.06.2012 11:16

Jednala regionální rada ODS

V pondělí 4. června 2012 se v Pardubicích na svém dalším jednání sešla Regionální rada ODS Pardubického kraje.

Hlavními body programu byla příprava senátních a krajských voleb.

K senátním volbám vzala RR na vědomí mj. to, že výše podpory bude 400 tisíc pro I. kolo a 100 tisíc pro II. kolo a že ve volebních obvodech Chrudim i Svitavy začaly pracovat volební štáby.

Místopředseda RR a lídr kandidátky do krajských voleb Petr Tupec informoval členy RR o práci volebního štábu a dosavadních výstupech i o návrzích dalšího postupu. Regionální rada mj. schválila volební rozpočet pro krajské volby ve výši 1,5 mil. Kč vč. DPH i strategii připravované kampaně. Pro volební kampaň byla vybrána agentura MAXX CREATIVE COMMUNICATION, s.r.o.

Regionální rada dále vzala na vědomí informaci, že ke dni 30. dubna 2012 byla dohodou ukončena spolupráce s agenturou PR1.

Další jednání regionální rady je plánováno na měsíc září 2012.

Tisknout


Kalendář

Únor 2019
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      

« Leden 2019 Březen 2019 »

Kontakt

Jan Čechlovský

Kontaktní místo:
Městský úřad Chrudim
Resselovo nám. 77

Tel.: 469 657 145


neuvolněný místostarosta Chrudimi,
bývalý starosta a poslanec