22.01.2013 18:14

Chrudim chce víc spolupracovat se svým okolím

Již v roce 2012 zahájilo město Chrudim jednání s okolními obcemi za účelem vytvoření místní akční skupiny (dále MAS), jejímž úkolem je podpořit a zlepšit rozvoj území oblasti Chrudimska. Základním cílem MAS je zlepšování kvality života a životního prostředí ve venkovských oblastech. Jedním z nástrojů je také aktivní získávání a rozdělování dotačních prostředků.

MAS funguje na principu spolupráce občanů, neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy. Účelem je rozvoj venkova a zemědělství a také získávání finančních podpor z EU i z národních programů metodou LEADER.

Na základě uskutečněných jednání a zájmu obcí o vytvoření MAS byl dne 22. listopadu 2012 podán návrh na registraci občanského sdružení MAS Chrudimsko, o.s. Registrace na Ministerstvu vnitra ČR byla provedena dne 3. prosince 2012.

Ustavující Valná hromada MAS Chrudimsko je svolána na 30. ledna 2013 od 16:00 hod. ve velké zasedací místnosti Městského úřadu v Chrudimi, Pardubická 67, 2. patro. Dostavit se mohou zástupci veřejné správy, neziskových společností a podnikatelé, kteří by rádi vstoupili do tohoto občanského sdružení. Do MAS Chrudimsko bude možné se přihlásit i později, stačí podat písemnou přihlášku.

První rok činnosti MAS Chrudimsko bude zaměřen zejména na zpracování integrované strategie území. Na jejím základě bude následně probíhat rozvoj MAS Chrudimsko a žádáno
o dotace. Od členů bude vyžadován aktivní přístup a spolupráce na komunitním plánování.

Pokud by měl kdokoliv zájem dozvědět se více informací, můžete kontaktovat Petra Kopeckého (mob. 603 871 922, petr.kopecky@chrudim-city.cz), Janu Harvánkovou (tel. 469 657 471, jana.harvankova@chrudim-city.cz) či Tomáše Černého (mob. 731 682 186, tomas.cerny@chrudim-city.cz).

V Chrudimi 22. ledna 2013

Tisknout


Kalendář

Březen 2019
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

« Únor 2019 Duben 2019 »

Kontakt

Jan Čechlovský

Kontaktní místo:
Městský úřad Chrudim
Resselovo nám. 77

Tel.: 469 657 145


neuvolněný místostarosta Chrudimi,
bývalý starosta a poslanec