16.03.2012 18:34

Chceme primárně zlepšit práci s rodinou

Přinášíme vám další rozhovor, tentokrát s poslancem Mgr. Janem Čechlovským, který je členem Stálé komise pro rodinu a rovné příležitosti a soustavně se věnuje problematice ohrožených dětí a rodin.

Poslanecká sněmovna právě projednává novelu zákona o sociálně-právní ochraně dětí. Můžete prosím, jako zpravodaj pro první čtení tohoto zákona, uvést, co považujete za nejvýznamnější změny a co podle Vás v novele naopak chybí?

Tak, v prvé řadě musím konstatovat, že za nejdůležitější považuji, že se potřebné kroky v transformaci systému péče o ohrožené děti vůbec rozběhly a že se v nich poměrně systematicky pokračuje. Co se týče zákona o SPO, určitě bych zmínil, že klade důraz na systematickou práci s rodinami a dětmi, že výrazněji podporuje pěstounskou péči včetně pěstounské péče na přechodnou dobu, že chce zvýšit podporu pěstounů v oblasti hmotného zabezpečení (ale i klást důraz na vyšší kvalitu jimi poskytované péče), že zavádí pevné postupy do práce orgánů sociálně-právní ochrany a mj. i standardy kvality, a mohl bych pokračovat. Na druhou stranu jsou tam určitě některé věci, které si ještě zaslouží diskusi, ale to bych si nechal skutečně na odbornou debatu.

16. března 2012, www.cijedite.cz

Celý rozhovor v přiloženém dokumentu ...

Tisknout


Kalendář

Únor 2019
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      

« Leden 2019 Březen 2019 »

Kontakt

Jan Čechlovský

Kontaktní místo:
Městský úřad Chrudim
Resselovo nám. 77

Tel.: 469 657 145


neuvolněný místostarosta Chrudimi,
bývalý starosta a poslanec