13.02.2012 16:29

A tak jsme se podle hnutí duh, zeleného míru a dalších zase provinili …

Čím?
Inu, že jsme (my poslanci) v pátek 10. února 2012 schválili zákon o ochraně ovzduší v podobě, ve které jsme schválili pozměňovací návrh snižující poplatky za vypouštěné emise do ovzduší.
Zuřiví a evidentně jediní možní ochránci všeho živého na této planetě (a snad i ve vesmíru) nás viní z toho, že jsme výše zmíněným krokem opět výrazně poškodili životní prostředí.
Nevadí jim přehlédnutí toho, že jestli něco může vést ke zlepšení ovzduší, bude to nejspíš zpřísňování emisních limitů včetně patřičné kontroly, a ne jednoduše populistické další zvyšování poplatků.
Netuší, že od roku 2016 u nás začne platit Evropská směrnice o průmyslových emisích, která zavádí přísné limity na vypouštění emisí do ovzduší a podle níž každý velký znečišťovatel bude velmi tvrdě pokutován, pokud tyto limity překročí.
Nezabývají se tím, že náklad na poplatky by musely třeba teplárny promítnout do ceny pro odběratele (a to i přesto, že mají regulovanou Energetickým regulačním úřadem), protože co je jim například do obyvatel paneláků, pro které by to znamenalo citelný zásah do už tak napjatých rozpočtů.
Nedochází jim, že by u bytových domů hrozilo, že se tyto začnou odpojovat od centrálních zdrojů tepla a budou si dělat vlastní kotelny, čímž smogovou situaci ve městech včetně center spíše nevylepší. Protože – kontrola a poplatky platí jenom na zdroje velké, tedy centrální …
Nepřiznají si, že nikdo jiný v Evropě podobné poplatky nemá, tedy vyjma Slovenska, které ovšem hodlá také přejít na jiný systém (viz evropská směrnice).
Nechtějí vidět, že velké podniky i teplárny začnou v příštím roce od státu nakupovat povolenky na vypouštění emisí (za ca 3 miliardy EUR ve prospěch státního rozpočtu) a tak by vlastně musely za totéž zaplatit dvakrát.
Nedočetli se, že v onom pozměňovacím návrhu zůstalo, že za tuhé znečišťující látky (čili asi to nejhorší, co do ovzduší míří) se bude platit až do roku 2021, zatímco pozměňovací návrh hospodářského výboru (který měl rovněž velké šance na přijetí) chtěl zrušit poplatky všechny už v roce 2015.
Konečně, nedoslechli se, že v současné chvíli jsou schváleny další dvě evropské směrnice – Směrnice o energetické efektivitě a Směrnice o zdanění energetických zdrojů a surovin, které ve své podstatě nutí podniky i teplárny k větší efektivitě. A pokud tyto budou muset investovat do dalších efektivních ekologických opatření, budou na to potřebovat peníze.
Neřeší to. Nechtějí to řešit. Neumějí to řešit. Chtějí jenom křičet, dostat se na první stránky novin a být tak vidět … Jako obvykle …

Tisknout


Kalendář

Únor 2019
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      

« Leden 2019 Březen 2019 »

Kontakt

Jan Čechlovský

Kontaktní místo:
Městský úřad Chrudim
Resselovo nám. 77

Tel.: 469 657 145


neuvolněný místostarosta Chrudimi,
bývalý starosta a poslanec