02.04.2012 20:12

Změna právní formy občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost

Změna právní formy občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost

Proč předkládáme návrh zákona o změně právní formy občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost a o změně zákona č. 248/1995, o obecně prospěšných společnostech

(předkladatelé – poslankyně a poslanci Lenka Kohoutová, Jan Čechlovský, Dagmar Navrátilová, Rudolf Chlad a Jaroslava Wenigerová)

Cílem zákona je umožnit občanským sdružením, která o to hlasy všech svých členů projeví zájem, změnit právní formu na obecně prospěšnou společnost (její fungování je upraveno zákonem č 248/1995). Taková obecně prospěšná společnost bude potom považována za nástupnickou organizaci občanského sdružení, tzn. že organizace neztratí svou historii.
Zákon navíc odstraňuje terminologické nepřesnosti ve stávajícím zákoně o obecně prospěšných společnostech.

Celý text v přiloženém dokumentu ...


Kalendář

Říjen 2018
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

« Září 2018 Listopad 2018 »

Kontakt

Jan Čechlovský

Kontaktní místo:
Městský úřad Chrudim
Resselovo nám. 77

Tel.: 469 657 145


neuvolněný místostarosta Chrudimi,
bývalý starosta a poslanec