06.02.2012 13:21

Vystoupení k návrhu zákona o sociálně-právní ochraně dětí

Vystoupení k návrhu zákona o sociálně-právní ochraně dětí

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí

Cílem předloženého návrhu je vytvoření zákonných podmínek pro systematickou práci s rodinami, podmínek pro to, aby mohly děti zůstávat pokud možno ve svém rodinném prostředí, případně prostředí náhradním rodinném.

Novela zavádí pevné postupy do práce orgánů sociálně-právní ochrany, zavádí mimo jiné standardy kvality sociálně-právní ochrany, a orgány sociálně-právní ochrany by se tak měly stát první úřední agendou v zemi, která bude na základě standardu kvality pracovat.

Novela klade důraz na systematickou práci s rodinami a dětmi.

Novela vrací pěstounskou péči jejímu původnímu účelu, kterým nemá být často skryté osvojení, ale péče o děti, jejichž rodiče mají zcela nebo částečně zachována rodičovská práva. Novela přichází s pěstounskou péčí na přechodnou dobu, nebo chcete-li, aby to zaznělo, s profesionalizací pěstounství. Novela zvyšuje podporu pěstounů v oblasti hmotného zabezpečení a ze strany odborných služeb. Na druhou stranu ale také klade důraz na vyšší kvalitu péče poskytované pěstouny.

Celý text zpravodajské zprávy ve stenozáznamu1stenozáznamu2 z průběhu 33. schůze sněmovny.


Kalendář

Únor 2019
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      

« Leden 2019 Březen 2019 »

Kontakt

Jan Čechlovský

Kontaktní místo:
Městský úřad Chrudim
Resselovo nám. 77

Tel.: 469 657 145


neuvolněný místostarosta Chrudimi,
bývalý starosta a poslanec