28.08.2013 17:59

Rozpuštění Poslanecké sněmovny

Rozpuštění Poslanecké sněmovny

Před týdnem odhlasovala poslanecká sněmovna své rozpuštění a po včerejším podepsání tohoto návrhu prezidentem republiky zanikl mandát všech dvou set zákonodárců dolní komory Parlamentu. Nové volby se uskuteční na konci měsíce října.

Po třech letech končí i můj mandát poslance Parlamentu České republiky a z působení ve “vysoké politice” si odnáším cennou profesní zkušenost. Jako bývalý starosta Chrudimi do roku 2010, s fungující radnicí a radou, jsem mohl ovlivňovat dění ve městě přímočařejším způsobem a hmatatelněji nahlížet na výsledky práce. Ve sněmovně jsem si záhy musel zvyknout na daleko trnitější cesty k uskutečňování vizí. Každá důležitá změna v normách upravující život našich spoluobčanů byla vykoupena velkou trpělivostí, vyjednáváním s oponenty, schopností kompromisu a odseděním mnoha hodin při rozpravě v průběhu legislativního procesu. To není nářek nad údělem poslance ani nad nedokonalostí demokratické diskuse, pouze konstatování, že pro politika vzešlého z komunálního prostředí je takováto produktivita uplatnění často velmi frustrující. Stručně vyjádřeno, kolize mezi prvotním očekáváním a realitou poslanecké práce byla nepřehlédnutelná.

V nadcházejících volbách se zapojím do kampaně ODS a tuto podporu vyjádřím také svou účastí na kandidátce. Přiznávám, že jsem byl vnitřně rozhodnutý opustit svět velké politiky a vrátit se, bude-li to vyjádřeno přáním voličů, zpět do komunálního prostředí. Několika představiteli vedení ODS jsem byl ale vyzván, abych své rozhodnutí oddálil a ve sněmovních volbách kandidoval.

Velmi jsem vážil tuto žádost. Netrpím pocitem vlastní nepostradatelnosti a ani život poslance se mi nestal drogou pro seberealizaci. Také jsem ale nikdy neutíkal z boje a nezříkal se odpovědnosti. Tento postoj u mě velmi zesílil, když čtu prohlášení několika zhrzených jednotlivců, pro něž se ODS stala mrtvou stranou, kterou je nejvyšší čas opustit a přejít do nové “skutečně pravicové” formace. Každému jeho volba a pohled do vlastního svědomí.

Do sněmovny jsem se dostal díky preferenčním hlasům jako starosta okresního města, protože voliči ohodnotili výsledky mé práce. Ve sněmovně jsem také neseděl s rukama v klíně a snažil jsem se prosazovat své vize do celospolečenského kontextu. Přesto jsem si nyní pokládal otázku, zda je správné dvakrát vstupovat do téže řeky. Před třemi lety jsem podpořil kandidátku ODS z tzv. nevolitelného místa, aniž bych domyslel, že změnou volebního zákona ztratil výraz nevolitelné místo svůj význam. Starostování jsem opouštěl nerad. Se svěřeným mandátem poslance se ale hazardovat nemá a nesmí.

Dnešní situace je sice v něčem odlišná a v něčem hodně podobná té před třemi lety. Nyní jsem vážil své přání vrátit se ke komunální službě veřejnosti s odpovědností vůči ODS jako celku, pod jejíž značkou a programovými cíli jsem byl zvolen poslancem.

Je-li moje působení ve sněmovně vnímáno vedením ODS jako přínosné a ve výsledku práce podpůrné pro získání hlasů pro ODS ve volebním obvodu, přijímám kandidaturu a požádám delegáty regionálního sněmu o zařazení mimo přední místa na kandidátce. Neusiluji o obhajobu mandátu, ale voličům tak vzkazuji, že jsem připraven pracovat pro ODS, pro budoucnost ODS a své spoluobčany na kterékoli úrovni veřejného života. Protože jedinou závislostí, kterou jsem si vypěstoval, kromě prohřešků vůči svému zdraví, je kontakt s lidmi při řešení společných zájmů a je nepodstatné, zda se jedná o sportovní klub, zastupitelstvo města nebo Parlament. Princip služby veřejnosti pro mě zůstává stejný.

Do sněmovny jsem vstoupil s odhodláním získat podporu a prosadit změny ve významné oblasti sociálního vnímání společnosti, jakou je péče o ohrožené dětí. Po dvouletém úsilí a spolupráce s dalšími zastánci změny se nám podařilo prosadit novelu zákona, která otáčí trend v umísťování ohrožených dětí od ústavních zařízení do rodinného prostředí. Jako člen hospodářského výboru jsem se snažil maximálně podpořit urychlení přípravy či realizace obchvatu města Chrudimě i dalších dopravních staveb v regionu. Nakolik se mi zmiňované i další dařilo prosazovat, už musí posoudit jiní.

Každou změnou člověk něco získává a něco ztrácí. Svoje zkušenosti a kontakty “tam v Praze” chci, budu-li mít příležitost, využít ve prospěch spoluobčanů v Chrudimi, kde zůstávám neuvolněným místostarostou.

Rád bych poděkoval svým voličům a vůbec všem, kteří mne podporovali, a vyjádřil respekt těm, kteří s mým počínáním či názory nesouhlasili.

Jan Čechlovský
Chrudim, 28. 8. 2013


Kalendář

Březen 2019
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

« Únor 2019 Duben 2019 »

Kontakt

Jan Čechlovský

Kontaktní místo:
Městský úřad Chrudim
Resselovo nám. 77

Tel.: 469 657 145


neuvolněný místostarosta Chrudimi,
bývalý starosta a poslanec