12.11.2013 20:18

Město Chrudim má nový územní plán

Město Chrudim má nový územní plán

Zastupitelstvo města Chrudim na svém jednání dne 11. listopadu 2013 mj. schválilo vydání nového Územního plánu města Chrudim. Jedná se o jedno z nejdůležitějších rozhodnutí ZM v tomto volebním období.

Územní plán stanovuje základní koncepci rozvoje území, ochrany jeho hodnot, urbanistickou koncepci, uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury. Je tedy podrobným popisem toho, jak bude uspořádáno území obce, např. z hlediska ochrany životního prostředí, rozmístění průmyslových areálů nebo komunikací či ploch pro bydlení.
Územní plán se pořizuje a vydává pro celé území obce. To znamená, že jsou do něho zahrnuty veškeré pozemky a plochy, jejichž budoucí podobu řeší, a že jsou do něho samozřejmě zahrnuta veškerá katastrální území (Chrudim, Vlčnov, Vestec a Medlešice).

Celý příspěvek v odkazu ...


Kalendář

Březen 2019
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

« Únor 2019 Duben 2019 »

Kontakt

Jan Čechlovský

Kontaktní místo:
Městský úřad Chrudim
Resselovo nám. 77

Tel.: 469 657 145


neuvolněný místostarosta Chrudimi,
bývalý starosta a poslanec